معرفی محورهای کارگاه آموزشی رویش

کارگاه آموزشی رویش با هدف حمایت از کنشگران فعال در عرصه رسانه ای و فضای مجازی در قالب آموزش بایسته ها و تکنیک های آن طراحی و برنامه ریزی شده است. این کارگاه محورهای رسانه های اجتماعی با محوریت توئیتر و اینستاگرام، کلیپ و مستند، موشن گرافیک، طراحی گرافیک، انیمیشن و اپلیکیشن را شامل می شود که مخاطبان خود را هم در زمینه¬های تکنیکی و مهارتی و نیز محتوایی آموزش خواهد داد. تأکید طراحان این برنامه بر ویژگی کارگاهی بودن ما را بر آن داشت که از سرفصل-ها و اساتید کاربردی در این دوره استفاده شود لذا در طراحی سرفصل ها و به تبع دعوت از اساتید، مشورت های زیادی با مجموعه های تولیدی در عرصه های رسانه ای انجام شد و نهایتا برنامه ریزی تفصیلی این دوره نیز بر عهده این مجموعه ها است. طراحی و برنامه ریزی این دوره مخصوص کسانی است که در محیط دانشجویی به صورت غیر حرفه ای و یا نیمه حرفه ای در یکی از محورهای این دوره فعالیت دارند لذا این دوره باعث اثرگذاری بیشتر و حرفه ای تر این مخاطبان خواهد شد. با توجه به ویژگی نخبگانی بودن این دوره در فضای دانشجویی، گزینش افراد بر اساس سابقه رسانه ای و کارهای تولیدی افراد در این عرصه صورت می گیرد.

برای ثبت نام کلیک کنید