تمهیدات لازم جهت سفر به مشهد مقدس برای حضور در طرح ولایت

بنا بر سؤالات متعدد مخاطبان پیرامون نحوه رفت و آمد و حضور در مشهد مقدس برای شرکت در طرح ولایت، به نقل از مسؤل پشتیبانی طرح ولایت: