بیست و سومین دوره طرح ولایت دانشجویی کشور برگزار شد

 

افتتاحیه بیست و سومین دوره طرح ولایت دانشجویی کشور با حضور سردار جعفری، حجه السلام و المسلمین رئیسی و دکتر نیک روش برگزار گردید.