اطلاعات تکمیلی دوره کارگاه رویش

این کارگاه ها از تاریخ پانزدهم لغایت نوزدهم بهمن ماه برگزار می شود لذا پذیرش مخاطبین در تاریخ چهاردهم بهمن ماه (یکشنبه بعدازظهر) در محل سازمان بسیج دانشجویی کشور صورت می گیرد. همچنین مکان برگزاری این کارگاه ها به دلیل محیط مناسب کلاسی و خوابگاهی در اردوگاه سیدالشهداء سازمان در محل آبعلی است.
این برنامه برای همه مخاطبین اسکان شب اختصاص داده است لذا این کارگاه ها به صورت شبانه روزی برگزار می شود و امکان خروج برای مخاطبین تهرانی وجود ندارد.
در پایان برگزاری این کارگاه ها گواهی شرکت در آن برای همه مخاطبان منتخب دوره صادر می شود و همچنین این افراد به مراکز و مجموعه های فرهنگی رسانه ای انقلابی معرفی و به کارگیری خواهند شد.

 

برای ثبت نام کلیک کنید