استاد نادر طالب زاده

رزومه استاد

درباره استاد

  • دسته بندی:

    بصیرتی سیاسی

  • تاریخ استاد :

    3 تیر 1397