حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا

رزومه استاد

ایشان پژوهشگر و نویسنده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران است. فعالیت‌ها ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و همچنین عضو گروه مطالعات انقلاب اسلامی و غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. ایشان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ ریاست دانشگاه باقرالعلوم قم را عهده‌دار بود و اکنون رئیس شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ایشان از شاگردان آیت الله جوادی آملی بوده و در حال تقریر درس‌های فلسفی ایشان در کتابی به نام رحیق مختوم است که تا کنون سه جلد از کتاب اسفار پایان یافته و در ۲۰ جلد به چاپ رسیده است. آثار «سنت، ایدئولوژی، علم: مجموعه مقالات»، حمید پارسانیا، قم: بوستان کتاب قم رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(۲۰ جلد تا کنون)، عبدالله جوادی آملی، حمید پارسانیا (تدوین)، تهران: اسراء تبیین براهین اثبات خدا تعالی شانه، عبدالله جوادی آملی، حمید پارسانیا (محقق)، سیدمحمود صادقی (ویراستار) تهران: اسراء علم و فلسفه، حمید پارسانیا، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مجموعه رسائل عرفانی و فلسفی، محمدحسین فاضل تونی، به کوشش حمید پارسانیا، مجید دستیاری، وحید روح‌الله‌پور، قم: مطبوعات دینی حقیقت و دموکراسی، حمید پارسانیا، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی سکولاریسم، مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی سکولاریسم و معنویت، حمید پارسانیا، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی جامعه‌شناسی معرفت و علم، حمید پارسانیا، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی پلورالیسم: زمینه‌های عقیدتی و اجتماعی، حمید پارسانیا، تهران: نشر و پژوهش معناگرا معرفت‌شناسی در قرآن، عبدالله جوادی آملی، حمید پارسانیا (ویراستار)، تهران: اسراء اندیشه سیاسی آیه الله مطهری، گروه مؤلفان، قم: بوستان کتاب قم هفت موج اصلاحات: نسبت تئوری و عمل، حمید پارسانیا، قم: بوستان کتاب قم عرفان و سیاست، حمید پارسانیا، قم: بوستان کتاب قم هستی و هبوط، حمید پارسانیا، تهران: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) جامعه‌شناسی (۱) و (۲)، سال دوم و سوم دبیرستان، کتاب‌های درسی، ۱۳۹۰ جهان‌های اجتماعی: کتاب فردا http://parsania.ir

درباره استاد

دسته بندی:

مبانی اندیشه اسلامی

تاریخ استاد :

4 تیر 1397