حاج حسین یکتا

رزومه استاد

رئیس اسبق بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء عج

درباره استاد

دسته بندی:

بصیرتی سیاسی

تاریخ استاد :

4 تیر 1397