آیت الله عباس کعبی

رزومه استاد

عضو مجلس خبرگان رهبری
استاد حوزه و دانشگاه

درباره استاد

دسته بندی:

مبانی اندیشه اسلامی

تاریخ استاد :

3 تیر 1397