درباره دبیرخانه گام دوم

منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته همواره پیشران آرمان‍ها و اهداف انقلاب اسلامی بوده است. تأثیر خط مشی ها و هدایت های ایشان در حصول دستآوردهای غیرقابل باور انقلاب اسلامی به گونه ای است که حتی دشمنان و بدخواهان این نظام مقدس نتوانستند در مقابل نقش ایشان سکوت کنند و زبان به اعتراف گشودند. بیانیه ی گام دوم انقلاب که در آستانه ی دهه ی پنجم انقلاب اسلامی توسط ایشان منتشر شد را می توان یک برنامه ی جامع و کامل دانست که با درنظرگرفتن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای انقلاب و مسیری که در پیش رو داریم، نقشه راه امت اسلامی را تبیین نموده اند. آنچه بیش از هر موضوعی در این بیانیه جلب توجه می کند تکرار پربسامد واژه ی جوان می باشد. از منظر رهبر معظم انقلاب گام دوم بیش از هر چیز دیگر متکی بر ایمان، اراده و امید جوانان مؤمن انقلابی است. به همین جهت بر ما جوانان انقلابی لازم است تمامی ابعاد، الزامات و اقتضائات این بیانیه به عنوان نقشه راه مسیر پیش روی انقلاب اسلامی فهم و تبیین گردد تا بتوانیم با عمل به مسئولیت تاریخی خود و به لطف خداوند متعال این انقلاب را که ادامه ی انقلاب های انبیاء علی نبینا و علیهم السلام و ائمه ی اطهار علیهم السلام می باشد را به ظهور منجی بشریت حضرت بقیة الله الاعظم أرواح العالمین له الفداء برسانیم.

اخبار طرح ولایت

درباره طرح ولایت