پنجمین دوره مدرسه علوم انسانی اسلامی صدراسلسله نشست های تخصصی فرهنگ و تربیت اسلامیسلسله نشست های تخصصی سیاست اسلامیسلسله نشست های تخصصی اقتصاد اسلامیسلسله نشست های تخصصی خانواده اسلامی

درباره دبیرخانه گام دوم

منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته همواره پیشران آرمان‍ها و اهداف انقلاب اسلامی بوده است. تأثیر خط مشی ها و هدایت های ایشان در حصول دستآوردهای غیرقابل باور انقلاب اسلامی به گونه ای است که حتی دشمنان و بدخواهان این نظام مقدس نتوانستند در مقابل نقش ایشان سکوت کنند و زبان به اعتراف گشودند. بیانیه ی گام دوم انقلاب که در آستانه ی دهه ی پنجم انقلاب اسلامی توسط ایشان منتشر شد را می توان یک برنامه ی جامع و کامل دانست که با درنظرگرفتن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای انقلاب و مسیری که در پیش رو داریم، نقشه راه امت اسلامی را تبیین نموده اند. آنچه بیش از هر موضوعی در این بیانیه جلب توجه می کند تکرار پربسامد واژه ی جوان می باشد. از منظر رهبر معظم انقلاب گام دوم بیش از هر چیز دیگر متکی بر ایمان، اراده و امید جوانان مؤمن انقلابی است. به همین جهت بر ما جوانان انقلابی لازم است تمامی ابعاد، الزامات و اقتضائات این بیانیه به عنوان نقشه راه مسیر پیش روی انقلاب اسلامی فهم و تبیین گردد تا بتوانیم با عمل به مسئولیت تاریخی خود و به لطف خداوند متعال این انقلاب را که ادامه ی انقلاب های انبیاء علی نبینا و علیهم السلام و ائمه ی اطهار علیهم السلام می باشد را به ظهور منجی بشریت حضرت بقیة الله الاعظم أرواح العالمین له الفداء برسانیم.

پیگیری وضعیت پرونده

اخبار طرح ولایت

درباره طرح ولایت